Behandeling

Orthodontie

Het woord orthodontie is te herleiden tot de Griekse woorden: "ortho" wat betekent recht en "odontos" wat staat voor tand. Het doel van orthodontie (gebitsregulatie) is het verkrijgen van een goed functionerend en regelmatig gebit, dat er mooi uitziet en goed schoon te houden is. Maar dat is maar de helft van het verhaal. De officiele naam voor een orthodontist is 'specialist in de dentomaxillaire orthopaedie'. Die naam laat dus zien dat de orthodontie zich niet alleen bezig houdt met het reguleren van tanden en kiezen, maar ook met groei en groeimodificatie van de kaken.

Wat is een orthodontist?

Een orthodontist is een tandarts die na zijn studie tandheelkunde een vierjarige fulltime specialistenopleiding aan de universiteit heeft gevolgd tot specialist in de Dento-Maxillaire Orthopaedie (Orthodontie).
De tandartsopleiding en de orthodontische specialisatie duren daardoor samen 10 jaar. De orthodontist werkt nadat hij is ingeschreven in het Specialisten Register niet meer als tandarts, maar houdt zich alleen nog bezig met orthodontie.

Orthodontiepraktijken verschillen nogal wat van elkaar. Sommige praktijken zijn heel groot en er werken veel mensen. Maar er zijn ook kleine praktijken waar de orthodontist een of twee medewerkers heeft.

Het eerste bezoek (intake)

Wanneer je voor een eerste bezoek komt, dan vindt de eerste kennismaking met de orthodontist plaats in een consultkamer. Hierbij overlegt hij of zij met jou of een actieve orthodontische behandeling nodig en zinvol is. We maken een behandelplan en nemen door wat de kosten en risico's van de behandeling zijn. De orthodontist bekijkt wanneer de behandeling het beste gestart kan worden. Soms is het beter om voorlopig niets te doen, omdat je eerst nog tanden moet wisselen of wat meer moet groeien. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt voor een herhalingsconsult.
Wanneer de orthodontist besluit dat het verstandig is om op korte termijn tot behandeling over te gaan, dan maken we een nieuwe afspraak voor het verzamelen van uitgebreide gegevens, zoals mond- en profiel foto's, röntgenfoto's, gebitsmodellen en een anamnese(ziektegeschiedenis). Met behulp van deze gegevens maakt de orthodontist een behandelvoorstel dat tijdens de volgende afspraak met je besproken wordt.

Hierna zal het behandelplan met je worden doorgenomen samen met de orthodontist. Hijj laat zien wat er precies met je gebit aan de hand is en hoe dit opgelost kan worden. De orthodontist vertelt dan:

  • welke beugel voor jou het beste is,
  • hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren.
  • hoeveel het ongeveer gaat kosten. Ook ontvang je een schriftelijke kostenopgave zodat je, indien nodig, met de ziektekosten- of zorgverzekeraar kunt overleggen.

Soms zijn extra voorbereidingen nodig voordat je de beugel krijgt. Het kan zijn dat je eerst terug moet naar je tandarts om bijvoorbeeld een gaatje in je kiezen te vullen, of om kiezen te laten verwijderen om extra ruimte te maken. Afhankelijk van de beugel die je krijgt kan het nodig zijn om nieuwe afdrukken van je gebit te maken. Daarna wordt de afspraak gemaakt waarin je uiteindelijk de beugel krijgt. De orthodontist legt uit wat er dan precies gaat gebeuren.
De behandeling wordt gestart. Hoe dat precies gebeurt hangt af van de beugel die je krijgt. Voor de gemiddelde orthodontische behandeling moet je elke maand op controle komen. Bij de controles bekijkt de orthodontist hoe het gaat, wordt de beugel gecontroleerd en eventueel bijgesteld. In de meeste gevallen duurt de totale behandeling 2 tot 3 jaar.
Als je een afspraak niet kunt nakomen, bel dan tenminste één dag van tevoren af. Niet nagekomen afspraken worden in principe altijd in rekening gebracht.
Wanneer je beugel stuk is of als er een blokje van de vaste beugel los is, laat het ons dan snel weten. Ook al heb je de dag erna (of op de zelfde dag) een afspraak. Als we van tevoren weten dat er iets gerepareerd moet worden proberen we extra tijd in te roosteren, zodat je niet extra terug hoeft te komen. Als je op de controleafspraak pas meldt dat de beugel stuk is, kan het zijn dat je een nieuwe afspraak moet maken voor de reparatie.

Retentie

Na de actieve behandeling, waarin de tanden en de kiezen naar de gewenste positie worden bewogen, is het van belang dat de tanden en kiezen enige tijd in deze nieuwe positie worden vast gehouden, zodat de om de tanden liggende weefsels zich aan deze nieuwe positie kunnen aanpassen.
We plakken meestal een draadje achter je tanden om te voorkomen dat ze weer scheef gaan staan. Dit draadje (spalk) blijft in principe levenslang zitten maar je hoeft dan niet meer zo vaak op controle te komen. Als het spalkje los komt, moet je meteen bellen om het opnieuw te laten vast zetten. Wanneer je dit niet doet, kunnen je tanden weer scheef gaan staan. Ook plaatsen we na de actieve behandeling soms nog een uitneembare beugel (een retentieplaat) om de tanden en kiezen zo goed mogelijk in de nieuwe stand vast te houden (retineren noemen we dat).
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het scheef gaan staan van tanden en kiezen als de retentiespalk los komt of wanneer de retentieapparatuur niet naar behoren wordt gedragen.

Orthodontische behandeling

Informatie over risico’s, beperkingen en ongemakken

Het doel van de orthodontische behandeling is het verkrijgen van een mooi en goed functionerend gebit. Om dit doel te bereiken is niet alleen de inspanning van de orthodontist en het praktijkteam van belang; Een goede medewerking van de patiënt is misschien wel het allerbelangrijkste. Goede informatie over het hoe en waarom van de orthodontische behandeling, zodat u precies weet wat er van u verwacht wordt, is dus essentieel voor het slagen ervan. Net als iedere andere tandheelkundige of medische behandeling brengt ook een orthodontische behandeling ongemakken, risico’s en beperkingen met zich mee. Deze zullen zelden ernstig genoeg zijn om niet aan een behandeling te beginnen, maar moeten wel bij u bekend zijn en meegewogen worden in uw besluit om al dan niet aan een orthodontische behandeling te beginnen. De informatie in deze folder vervangt niet uw gesprek met de orthodontist. Stelt u gerust vragen als er zaken nog niet duidelijk zijn. De orthodontist en de andere leden van het praktijkteam zullen u ook tijdens de behandeling uitgebreid voorlichten over alle aspecten van de orthodontische behandeling.

Mogelijke alternatieven

Een orthodontische behandeling is een vrijwillige keuze. Een alternatief kan zijn om ervoor te kiezen niet behandeld te worden. Dan accepteert u dus uw huidige tandheelkundige situatie en ook een eventuele verslechtering in de toekomst. Een alternatief voor een orthodontische behandeling is uiteraard afhankelijk van de bestaande afwijking en van de gebitssituatie, het onderliggende skelet en van het uiterlijk. Eventuele alternatieven zouden kunnen zijn:

  • Trekken van één of meer tanden of kiezen waarna de positie van de andere tanden spontaan enigszins kan verbeteren.
  • Chirurgische correctie van de stand van de kaken
  • Camouflage an abnormal position of the teeth using tooth-colored filling material (composite)
  • Camouflage van een afwijkende stand van de tanden met behulp van tandkleurig vulmateriaal (composiet)
  • Mogelijke prothetische oplossingen (kroon- en brugwerk)
  • Een compromisbehandeling waarbij slechts een deel van de afwijking behandeld wordt.

Bespreek de mogelijkheden met uw orthodontist voor u aan een orthodontische behandeling begint.